Karin Leibbrandt

Hippo Sofia Team

Karin Leibbrandt

Drs Karin Leibbrandt, Revalidatie- en Sportdierenarts voor paarden.

 

In 2002 ben ik afgestudeerd aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Al voor mijn studie was ik in het bijzonder geïnteresseerd in biomechanica, fysiologie, sport en kreupelheden. Nadat ik afgestudeerd was heb ik een paar jaar in de praktijk gewerkt en kreeg ik het gevoel dat de behandelmethoden die we strikt regulier in kunnen zetten op de lange termijn niet tot het gewenste resultaat leiden. De meeste kreupelheden recidiveerden vroeg of laat of er ontstonden andere blessures en daarnaast werd ik geconfronteerd met het feit dat het gemiddelde sportpaard slechts 7 tot 8 jaar oud wordt. Dat deze paarden vroegtijdig overgenomen worden door de verzekering vanwege onherstelbare blessures.

 

Dit alles triggerde mijn interesse in de biomechanica en fysiologie nog meer. Wat is de oorzaak van al deze problemen en hoe kunnen we ze voorkomen? Dit heeft geleid tot een enorme zoektocht. Destijds was er relatief weinig bekend over blessures, preventie en revalidatie bij paarden. De schedel, wervelkolom en het bekken van het paard kregen veterinair nog maar weinig aandacht. Daarom heb ik over de hele wereld cursussen gevolgd mbt revalidatie en core-stability training voor humaan sporters en ging ik me verdiepen in allerlei alternatieve manieren om paarden te behandelen.

 

Alhoewel heel veel factoren belangrijk zijn, zoals huisvesting, voeding, zadel, hoofdstel, hoefverzorging, psyche van het paard en gebitsverzorging trokken 2 factoren met name mijn aandacht. De behandeling van het paard èn de training. Met behandeling bedoel ik dan niet de veterinaire behandelingen maar samengevat “bodywork”. Het is mijn ervaring dat je de beste resultaten kunt bereiken door allerlei technieken met elkaar te combineren en niet op “je eigen eilandje” te blijven. Daarom ben ik heel enthousiast over het initiatief van Hippo Sofia om een revalidatiebehandelaar opleiding te starten waarbij verschillende behandelmethoden en richtingen gedoceerd worden.

Maar bodywork is alleen efficiënt als een paard correct getraind wordt, waarbij hij leert een goede rompstabiliteit aan te nemen, zijn lichaam te balanceren en symmetrisch te maken waardoor een correct bewegingspatroon ontstaat. De training is vaak de factor die de grootste invloed heeft op het ontstaan van bovenlijn problematiek of kreupelheden. De behandelingen zorgen ervoor dat een paard weer trainbaar wordt en een correcte lichaamshouding aan kàn nemen, de training zorgt voor duurzaam herstel en na de revalidatie voor het versterken van het lichaam.

 

Omdat het trainen van een paard heel erg nauw aankomt, heb ik een trainingssysteem ontwikkeld op basis van de biomechanica en de fysiologie van het paard. Deze methode is heel gestructureerd zodat ruiters een goed begrip ontwikkelen van de technieken en zelfstandig en systematisch hun paard kunnen trainen. In mijn boek “Je paard succesvol trainen; Paardvriendelijk Presteren met het moderne sportpaard” , staan de basis principes beschreven.

 

In korte tijd werden de aanvragen om paarden te revalideren veel te groot en zijn we 6 jaar geleden de opleiding revalidatietrainer voor paarden gestart in samenwerking met Equicare-Plus. De trainers die deze opleiding hebben gevolgd, hebben hun oog getraind om problemen bij een paard in een vroeg stadium op te merken en werken veel samen met behandelaars. Daarom ben ik heel blij dat ik nu aan de opleiding bij Hippo Sofia biomechanica mag doceren en dat we een uitwisselingsprogramma gaan ontwikkelen. Niemand kan alles alleen. Het is voor één persoon onmogelijk om alle mogelijke technieken of kennis in huis te hebben op alle gebieden die belangrijk zijn om paarden gezond te krijgen en te houden. Mijn hart breekt bij de wetenschap dat ongeveer 80% van de paarden in Nederland milde tot ernstige bovenlijnklachten heeft. Vaak wordt dat niet eens opgemerkt. Werk aan de winkel dus voor ons allemaal!

 

 

Hippo Sofia Academie: Weeldsedijk 2, 5095 EC, Hooge Mierde Tel: 06 20 415 315