Hipposofia Omni Therapeut

Hipposofia Omni Therapeut

De Hipposofia Omnitherapeut (Hot)

De eerste craniosacraal-, osteopathie- en dry needling therapeuten zijn afgestudeerd. Zij gaan een nieuwe fase van hun bestaan in: het opzetten van een eigen praktijk. Ook de Hipposofia Academie gaat een nieuwe ontwikkelingsfase van haar bestaan in. Met trots kondigen we hierbij aan dat de HSA vanaf nu oude en nieuwe studenten de mogelijkheid biedt om een uniek doorleertraject te volgen en Hipposofia Omnitherapeut (HOT) te worden.

 

HOT?

'Hot' zijn: wie wil dat nou niet? De Hipposofia opvatting van 'hot' heeft echter niets te maken met populariteit. In onze ogen ben je 'hot' als je ervoor kiest jezelf te blijven ontwikkelen als therapeut. Meerdere, tot op het bot gemotiveerde Hipposofia-studenten doen dit al, door na en zelfs tijdens hun hoofdstudie een tweede opleiding op te pakken, met het doel zich nog gerichter te kunnen inzetten voor de gezondheid en het welzijn van paarden.

 

Nieuwe titel

De Hipposofia academie gaat doorlerende studenten als het ware 'decoreren' met het omnitherapeutschap. Dit levert een titel op die in één oogopslag duidelijk maakt hoeveel aanvullende opleidingen je hebt gevolgd en welke dat zijn. Niet voor niets staat 'Omni' voor veelzijdig opgeleid zijn. Je hebt je eigen specialisme maar beheerst daarnaast ook verschillende complementaire behandelwijzen, therapievormen en onderzoeksmethodieken. Dit stelt je in staat een helder beeld te krijgen van het grotere gezondheids- en welzijnsplaatje en zo verbanden te leggen die je anders nooit zou leggen. Omdat je leert hoe de verschillende behandelwijzen elkaar kunnen aanvullen, beschik je over de middelen en mogelijkheden om bij elk individueel paard een maatwerkbehandeling in te zetten. Stel, je bent osteopaat en kiest daarnaast voor een opleiding tot consulent paardenvoeding. Je zult dan de paardenhouders gericht kunnen informeren over veranderingen in het voedingsregime die chronische aandoeningen kunnen voorkomen. Is dat niet veel bevredigender dan hetzelfde paard steeds maar weer te moeten oplappen of onder je handen te zien wegkwijnen? Door deze service zul je naam maken als integere paardentherapeut en een bloeiende praktijk kunnen opbouwen.

 

Graduatiesysteem

Aan het HSA omnitherapeutschap is een graduatiesysteem verbonden. Of je nu dierenarts bent of complementair specialist, iedereen die omnitherapeut wil worden staat naast elkaar op de startlijn. Nieuwkomers die hun hoofdstudie elders hebben gevolgd leggen uiteraard eerst een examen af in de medische basiskennisvakken. Zodra het startschot klinkt, begin je met je eerste aanvullende opleiding. Na voltooiing van je tweede aanvullende opleiding krijg je het diploma Hipposofia Omnitherapeut Brons. Wie een derde aanvullende opleiding weet te voltooien, mag zichzelf Hipposofia Omnitherapeut Zilver noemen. Studenten die op willen voor goud dienen zich een van de volgende, complementaire onderzoeksmethodieken eigen te maken: iriscopie, thermografie, bioresonantie of (binnenkort) het NES Provision systeem. Dierenartsen hanteren uit hoofde van hun beroep al een aantal reguliere diagnostische hulpmiddelen en zijn daarom vrijgesteld van deze verplichting. Zijn zij echter bereid zich ook een van de complementaire, non-invasieve onderzoeksmethodieken eigen te maken dan juichen wij dat ten zeerste toe. Na voltooiing van de vierde aanvullende opleiding krijg je een Hipposofia Omnitherapeut Goud certificaat. Wie op wil voor platina dient een van onze welzijnsgerelateerde opleidingen te volgen. Onder welzijnsgerelateerde opleidingen vallen de opleiding zadelpasser, Natural Balance hoefverzorger en consulent paardenvoeding. Vijf opleidingen geven recht op de titel Hipposofia Omnitherapeut Platina. Zes en meer opleidingen geven recht op de titel Hipposofia Omnitherapeut Platina Plus. Mocht het je aan tijd ontbreken om alle opleidingsmodules na of naast elkaar te volgen, dan staan we een studiepauze van ten hoogste twee jaar toe. Ben je er langer uit, bijvoorbeeld om een eigen praktijk of maatschap op te zetten, dan kun je na een herexamen medische basiskennisvakken weer instromen om de weg naar Platina Plus te vervolgen.

 

Wij hopen met het omnitherapeutschap studenten te motiveren zichzelf op een steeds hoger plan te brengen. Dat is ook de reden waarom we ons aanbod continu uitbreiden met nieuwe opleidingen, gebaseerd op nieuwe bevindingen en ontdekkingen uit de wetenschappelijke en complementaire hoek die de gezondheid en het welzijn van paarden ten goede komen.

Het minimale aantal studenten per aanvullende opleiding bedraagt tien.

 

Hippo Sofia Academie: Weeldsedijk 2, 5095 EC, Hooge Mierde Tel: 06 20 415 315